Odnawialne Źródła Energii w Twoim domu

Czy wiesz, że już niedługo większość produkowanej energii
będzie pochodzić z odnawialnych źródeł?
Przygotuj swój dom na zmiany!

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których zasoby ze względu na powtarzające się procesy przyrodnicze same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, jakimi są paliwa kopalne.

OZE w budownictwie

 • Energia promieniowania słonecznego

  w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych, w rozwiązaniach związanych z oświetleniem światłem dziennym oraz w instalacjach elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi,

 • Energia biomasy

  w instalacjach z kotłami do spalania zrębków drewnianych, peletów lub słomy,

 • Energia zawarta w środowisku naturalnym

  (zastosowanie pomp ciepła),

 • Energia odpadowa

  (w tym poprzez odzysk ciepła z układów wentylacyjnych, ścieków i innych).

Oszczędność kosztów...
I nie tylko

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie w znacznym stopniu poprawia efektywność energetyczną,a także zmniejsza emisję szkodliwych substancji. Urządzenia i systemy OZE znajdują zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń, podgrzewaniu wody użytkowej oraz wytwarzaniu energii elektrycznej do oświetlania i zasilania elektrycznych urządzeń.

Sprawdź, jak zastosować OZE w Twoim domu.

Zagraj

Energooszczędny budynek

Budynek energooszczędny to taki, którego architektura, konstrukcja i rozwiązanie instalacyjne pozwalają na ekonomiczniejsze zużywanie energii cieplnej, której koszty w ostatnich latach wzrastają. Wiąże się to bezpośrednio z ochroną środowiska poprzez zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie emisji CO2 do atmosfery.

Dom energooszczędny to budynek, który jest dobrze ocieplony odpowiednim systemem termoizolacyjnym (dociepleniowym). Do tego dochodzi właściwy sposób wentylacji obiektu. Budynek energooszczędny nie tylko nie traci energii przez ściany zewnętrzne, ale również:

 • korzysta z wyprodukowanego ciepła z różnych urządzeń domowych, biurowych,
 • pozwala na wykorzystanie naturalnego światła,
 • pozwala racjonalnie gospodarować wodą, a nawet odzyskiwać ciepło z produkowanych ścieków,
 • wykorzystuje system wentylacji do ponownego spożytkowania ciepła zawartego w powietrzu usuwanym na zewnątrz.